Wr�by

Regulamin usług

1. Usługi to oczyszczanie, a  także konsultacja wykonana przy pomocy kart i/lub wahadła a także numerologia oraz lekcje tarota czy wszystkie inne oferowane w odpowiedniej zakładce. 
2. Usługa oczyszczania oraz inne mogą być realizowane  na odległość.
3. Usługa realizowana jest po pełnej wpłacie należności, udokumentowanej przez zaksięgowanie odpowiedniej wpłaty na koncie bankowym Beaty Nowak.
4. Po wpłacie, Beata Nowak ustala termin wykonania usługi i powiadamia o tym terminie zleceniodawcę. Termin realizacji usługi zależy od aktualnej liczby zamówień, jednakże termin wykonania usługi nie będzie dłuższy niż 30 dni.  
5. Każda usługa wykonywana jest dla osób pełnoletnich za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, kiedy rodzice zamawiają oczyszczanie dla niepełnoletniego dziecka.
6. W ramach wykonania usługi oczyszczania na odległość wysyłana jest informacja drogą mailową  informująca o obciążeniach usuniętych w ramach oczyszczania.
7. Oczyszczanie nie ma charakteru konsultacji, zawiera w wymienionym raporcie stosowne informacje.
8. Do prawidłowego wykonania usługi niezbędne jest podanie danych osoby  – imię, nazwiska i daty urodzenia. Zleceniodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. W innym przypadku oczyszczanie, informacje płynące z kart czy inne mogą być przekłamane, z czego powinna zdawać sobie sprawę osoba zamawiająca usługę.
9. Usługi są wykonywane na bezpośrednie zlecenie osoby zamawiającej. Dopuszczam też wykonanie usługi zamówionej przez rodzica dla swego dziecka, jak i przez małżonka dla drugiego małżonka.
10. Nie wykonuję usług dla osób leczących się psychiatrycznie. Jeżeli ta informacja zostanie zatajona, osoba bierze pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i jakiekolwiek konsekwencje z tego wynikające.
11. Beata Nowak, pozostawia sobie prawo odmowy wykonania którejkolwiek z oferowanych przez siebie  usług w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli kwota za usługę została wpłacona, a ja nie mogę tej usługi wykonać, pieniądze zostaną zwrócone osobie wpłacającej.
12. Informuję, że usługa oczyszczania nie zastępuje w żadnym stopniu badań i diagnostyki medycznej.  W przypadku jakichkolwiek problemów medycznych należy bezzwłocznie  kontaktować się z najbliższą jednostką opieki zdrowotnej.
13. Informacje otrzymane w ramach usługi nie mają charakteru wiążących porad i Beata Nowak nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klient interpretuje te informacje i w jaki sposób z nich korzysta.
14. Klient bierze pełną odpowiedzialność za zlecenie wykonania oczyszczania energetycznego i jego skutki.  Beata Nowak nie bierze żadnej odpowiedzialności za postępowanie klienta po oczyszczaniu.


Osoba zamawiająca usługę/klient oświadcza, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zamówieniem usługi u Beaty Nowak i nie będzie rościł w związku z tym żadnych pretensji.

Moje wróżby